Specificaties


 

Elektronisch “patiënten” dossier [EPD]

Voor iedere Zorgverlener.. die Patiënteninformatie vastlegt...

Andere tijden, andere klokken...

Het patiëntendossier is de basis van de informatievoorziening rond het zorgproces. Op dit moment zijn vrijwel alle huidige patiëntendossiers van papier. Het steeds weer opzoeken en opbergen van dossiers en het soms zoekraken is tijdrovend en niet meer van deze tijd. Ook de slechte uitwisselbaarheid verdwijnt met het elektronisch dossier. Efficiëntie, kosten- en tijdbesparing komt hiervoor in de plaats.

Een korte historie...

In 1984 werd door MultiSoft het eerste, in opdracht vervaardigde, computerprogramma "EasyWorks" in een medische praktijk geïnstalleerd. Het programma kwam tot stand met medewerking van een KNO-arts, een Algemeen Chirurg en een Oogarts. De nadruk lag toen meer op de financiële verwerking van de patiëntengegevens en minder op de medische registratie. De eerste stap was in ieder geval genomen.

Later, in 1989, startte in Amsterdam de eerste "Papierloze EasyWorks" extramurale praktijk met het elektronisch dossier. De configuratie bestond destijds uit 3 werkstations en een server en is nu uitgegroeid tot een volwaardig gigabit netwerk met 20 werkstations en alle gekoppelde medische apparatuur.

EPD (het Elektronisch Patiënten Dossier)

In 1990 werd door MultiSoft een aanvang gemaakt met "MediWorks", een totaal nieuw programma, met als doel de complete vervanging van het papieren patiëntendossier. Wel werd met één oog gekeken naar "EasyWorks" om de bestaande gebruikers een vertrouwde aanblik te geven.

Om de gebruiker niet te belasten met allerlei codes en computerjargon werd de nadruk gelegd op de gebruiksvriendelijkheid. Simpel aanwijzen en klikken met de muis. Hierdoor is de overgang van papier naar digitaal in een kort tijdsbestek te realiseren.

Iedere beroepsgroep heeft zijn eigen wensen zodat het EMD flexibel moest zijn. In MediWorks is de dossierindeling en onderzoektabel eventueel zelf samen te stellen.

Er is ruime aandacht besteed aan de logica van het programma, zodat een beginnend gebruiker, zonder handleiding kan werken.

In 2006 is de start gemaakt met een totale herschrijving van het software pakket om te kunnen voldoen aan de ontwikkelingen op het gebied van de zorgregistratie (DBC en aanlevering DIS). Vandaag de dag draait het pakket in Amsterdam en Heerhugowaard met totaal 53 werkplekken.


MediWorks Invoerscherm NAW


•Geslacht, ponsplaatje (unieke code), naam patiënt, naam echtgenoot, adres, postcode, woonplaats,tel.privé, tel.werk, beroep, Uzovi, huisarts, bank en gironummer, KK, JK, en AK data, opname en ontslagdatum, openstaand bedrag van de particuliere patiënt. Einde Behandeling-indicatie, bijzonderheden indicatie, statusveld.

•Het opzoeken van een patiënt kan volgens 7 criteria, namelijk :

1. op zowel meisjesnaam als achternaam of een gedeelte daarvan.

2. op patiëntnummer.

3. op ponsplaatjes nummer

4. op geboortedatum.

5. op ziekenfondsnummer.

6. op adres of een gedeelte daarvan

7. op postcode

Indien meerdere kaarten met hetzelfde zoekcriterium aanwezig zijn worden deze allen getoond.

•Bijzonderheden-kaart, hier kan informatie worden gezet welke niet direct medisch of administratief is, met indicatie op NAW-scherm.


MediWorks Invoerscherm verrichtingenMediWorks Invoerscherm dossier / status:


•Behandeldatum.

•Oproepdatum, verdere behandelgegevens met vrije of ingedeelde tekst.

•Onderzoek gegevens. (laboratorium etc.)

•Behandelgegevens.

•Grafische mogelijkheden en digitale opslag van foto's bij patiënt.

•Gemaakte foto's kunnen binnen MediWorks worden weergegeven.

•Door gebruiker te kiezen/wijzigen medisch dossierindeling.

•Door gebruiker kiezen/wijzigen onderzoekgegevens indeling.

•Daglijsten van behandelingen en verrichtingen en lijsten klinische patiënten.

•Medische behandelhistorie.

•Koppeling met medische apparatuur o.a. de Nikon FAG C-1.

•Overzicht klinische patiënten welke aanwezig zijn.

MediWorks Foto's


Foto's of eigen tekeningen, gemaakt in een actief tekenprogramma, of andere grafische afbeeldingen kunnen in MediWorks bij de patiënt worden opgeslagen en worden vergeleken. Er zijn diverse manieren om foto's in de computer binnen te halen.

Dit kan indien uw computer over een Video-ingang of frame-grabberkaart beschikt, of via de Apple digitale camera of uw eigen camrecorder, of anders via het netwerk.

Deze foto's kunnen per behandeling worden bewaard en worden bekeken.

Als voorbeeld hierboven hebben wij met een funduscamera een foto opgeslagen. Plastisch chirurgen kunnen bijvoorbeeld een foto voor en na de behandeling nemen en de patiënt naderhand tonen of voor de behandeling eventueel foto's van voorbeelden laten zien voor een keuze.

KNO artsen kunnen een audiogram opslaan, kortom de mogelijkheden zijn aanwezig.

 

Voorbeeld Oogheelkunde:


MediWorks Brilgegevens

  1. Refractie en verdere gegevens kunnen door klikken op de cijfers op het numerieke pad in het scherm zonder het toetsenbord worden ingevoerd.

  2. Controle op onmogelijke invoer zoals as op 195.

•Veld waarin, als referentie, brilsterkte van vorige kaart wordt getoond.

•Velden voor Visus zonder correctie OD, OS en ODS.

•Velden voor Visus met correctie OD, OS en ODS.

•Veld voor bijzonderheden welke afgedrukt wordt op voorschrift.

•Diverse velden o.a.voor Oogdruk en Keratometerwaarden.MediWorks Contactlensgegevens

MediWorks Agenda


•Afsprakenmodule voor onbeperkt aantal gebruikers.

•Afspraaktijden per gebruiker afzonderlijk in te stellen.

•Afspraaktijden per gebruiker voor ochtend en middag afzonderlijk in te stellen.

•Alle afspraken van alle gebruikers tegelijk zichtbaar voor combi aanwezigheid o.a. TOA of assistent.

•Snel opzoeken van gemaakte afspraak indien patiënt deze heeft vergeten.

•Bureau-afspraaklijsten, overzichten per periode etc.

•Tussenafspraken ongelimiteerd!..

•Controle op overlappende afspraaktijden.

MediWorks Overzichten•Diverse overzichten o.a. tellingen per specialist, per verrichting en klinische / poliklinische verrichtingen, betaald, onbetaald, deurwaarderslijst en nog veel meer.


MediWorks Diverse


•Multi-user, dus meerdere computers tegelijk aansluitbaar, bijvoorbeeld t.b.v. assistente of in groepspraktijk of maatschap.

•Paswoord-beveiliging tot 8 niveaus diep.

•Multi-mediamodule (Quicktime) films (b.v. verloop van ziektebeeld).

•Check op juiste databestand bij gebruik op meerdere lokaties.(Keydisk)

•Titulatuurlijst voor patiënt en collegae.

•Mailing naar specialisten of huisartsen via Edifact bericht uitwisseling

  1. directe Koppelingen aan nagenoeg alle medische apparatuur waaruit een print of data komt.

  2. en nog veel meer.


MediWorks Stamgegevens

•Tarieven DOT,

•Ontvangstrekeningen,

•Zorgverzekeringen,

•Artsen, Gebruikers

•Aanmaningstijd, Einde behandelingtijd,

•Behandelkaartindelingen,

•Onderzoekgegevens,

•Standaardbrieven.

• en nog veel meer.


Het inzicht in de medische praktijk wordt optimaal, doordat de gegevens statistisch zijn te benaderen, hetgeen met alleen de conventionele statusvoering nooit bereikt kan worden.

Het steeds weer met de hand zoeken en opbergen van medische gegevens is in deze tijd achterhaald en economisch gezien ongunstig.

De administratief medewerker(ster) heeft door de talloze financiële overzichten een beter inzicht in de praktijkvoering en de aandacht geven aan de exceptionele gevallen ( slechte betalers, betalingsverschillen, geschillen met verzekeringsinstanties).

MultiSoft heeft van meet af aan gekozen voor een concept waarin een duurzame relatie met de klant centraal staat. Dat kan alleen als je de klant tot in lengte van dagen iets te bieden hebt. Dit betekent dat voortdurend innovatie noodzakelijk is om aan de eisen van de klant te kunnen voldoen.


MediWorks configuratie-eisen


De installatie van het MediWorks pakket is mogelijk iedere moderne computer draaiend onder OSX (Apple), Windows 7 (of XP of VISTA) in een Citrix omgeving en kan worden gekoppeld met bestaande netwerken en/of configuraties. Dit kan bij een eerste bezoek eenvoudig worden vastgesteld.

MWS draait zowel Multi-user als Single-userMediWorks 24/7 ondersteuning


Telefonische en Remote support bij een abonnement op onze helpdesk en adviezen in de overgangsperiode.

Verder is een dagcursus op de werkplek van MediWorks aan te raden.

Voor meer informatie bel

(06) 25 33 82 55

of

 (035) 53 83 200


MultiSoft b.v. (1984-2015)

SPECIFICATIES MEDIWORKS

•Enorme opslag tot onbeperkt aantal terrabyte, goed voor meer dan 10 miljoen patiënten.

•Afspraken-module, Behandeling-module, Verrichtingen-module, Declaratie-module, Correspondentie-module, Medicatie-module, Vecozo-module, Edifact- module, diverse koppelingen met apparatuur (phoropters, OCT, FAG camera’s document scanning, enz)

MediWorks DBC/DOT registratie

MediWorks Correspondentie


Het voeren van correspondentie over de patiënt met huisarts -medebehandelaars en rechtstreeks aan de patiënt is met MediWorks verbazingwekkend.

Het briefhoofd is natuurlijk al klaar wanneer u begint te typen. Indien u veel voorkomende tekst in het tekstblokkenbestand zet kunt u deze steeds weer oproepen met een enkele klik van de muis. Ook tekst uit andere onderdelen van het programma kunt u automatisch in de brief invoegen!...

Met 1 klik van de muis kunt u een brief met 1 of meerdere kopiebrieven en een begeleidingsbrief aan medebehandelaars vervaardigen, welke dan in de juiste volgorde op de printer worden afgedrukt.

Behandel- en onderzoekgegevens kunnen automatisch van uit de statuskaart in uw brief worden geplaatst

Met 1 klik van de muis kunt u een sticker afdrukken van de geadresseerde of medebehandelaar, op een Labelprinter of Laserprinter.

Verder kunt u een ongelimiteerd aantal z.g. standaardbrieven met statische tekst aanmaken. (b.v. de ontslagbrief.)

Met een z.g. spellcheck-programma kunt u de tekst in de brief snel door dit programma laten testen en gecorrigeerd terugzetten.

Uw secretaresse zal iedere dag met nog meer plezier naar het werk komen....

MediWorks Debiteuren


•Verrichtingen gekoppeld aan NZA-tarieven.

•Declareren particulieren: middels acceptgiro's, direct meegeven op of verzameling (ook op postcode) kopienota’s, bijverzekerd nota’s, declaratie verzendlijsten, etc.

•Declareren zorgvezekeraars VECOZO Z308/Z309: verzamelnota’s met specialistcode, soortcode, tariefgroep, tariefcode, omschrijving, bedragen en totaaltellingen en controlelijsten.

•Aanmaningen 1 of 2 (aantal dagen instelbaar) en deurwaarderslijsten

•Controle en bewaking van openstaande posten / consulten.

•Overzichten betaalde / onbetaalde rekening in bepaald tijdvak, per lokatie.

•Schonen bestanden van betaalde declaraties.

•Mailing / oproepen voor controle (geselecteerd).